Anything Goes On A Farm ๐Ÿšœ๐Ÿ“๐ŸŒพ๐Ÿ–Ridiculousness

 • Gepubliceerd op Maand geleden

  MTV's Ridiculousness

  New Philadelphia, Ohio REPRESENT! ๐Ÿšœ๐Ÿ“๐ŸŒพ๐Ÿ–  Paramount+ is here! Stream all your favorites shows now on Paramount+. Try it FREE at bit.ly/3qyOeOf

  Subscribe to Ridiculousness: bit.ly/2TkCEX3

  Steelo Brim and Chanel West Coast join Rob Dyrdek and a lineup of special guests as they watch the most hysterical and absurd viral videos out there.

  More from Ridiculousness:
  Like Ridiculousness on Facebook: bit.ly/2M92NHL
  Follow Ridiculousness on Twitter: bit.ly/2YWRxQu
  Ridiculousness Instagram: bit.ly/2MLr7iq

  is your destination for the hit series WNO, VMA, Jersey Shore, The Challenge, How Far Is Tattoo Far?, Teen Mom and much more!

Yocal Licious
Yocal Licious

Yeah, once you get out of the cities and into the cuntry, anything goes.

18 dagen geleden
tHiS iS nOw
tHiS iS nOw

I thought only us Canadians called carbonated bevs pop. Shout out to Chi Town

18 dagen geleden
Meghan Cohran
Meghan Cohran

Y'all, no where and i mean no where in the true country do we call " soda, soda or pop" that's not country. We say coke or Coca-Cola...i don't believe y'all ever been to the real country. But love the show!

20 dagen geleden
Meghan Cohran
Meghan Cohran

Ok...let me brake it down.." Pop" is yankee. " soda" used by Yankees raised in the south. Born in the south..."coke or Coca-Cola" but y'all r funny

20 dagen geleden
Izanami Bride
Izanami Bride

I've never heard a country person call soda, "pop". I'm from Mississippi. We call it soda.

28 dagen geleden
David Bentley
David Bentley

IT'S POP!!!! I'm with ya Sterling!!!

29 dagen geleden
Damon Patchin
Damon Patchin

"Pop" IS in fact a Yankee thing. Here in the south its soder pop

Maand geleden
Christine Brown
Christine Brown

Iโ€™ve seen these videos on other spaces. But these three take the videos to a new level of laughter. You three are better than Prozac!

Maand geleden
Telegraph Telegraphovich
Telegraph Telegraphovich

Channels laugh and appearance is country....no matter how black she acts...

Maand geleden
Yabbo !
Yabbo !

I learned to drive at 10 on a riding lawn mower, then graduated to the golf cart at 12, then an 86 Toyota pickup 5 speed standard, my Pa Laughed so hard as I tried to learn at 14. The benefit of a home with nothing but dirt roads around So glad no one ever recorded me and all my fails during these driving lessons every summer LOL

Maand geleden
Dunlop GreenWood
Dunlop GreenWood

It a heat wave of Ridiculousness.

Maand geleden
Delvin Salaam
Delvin Salaam

I hate how you just cut it off mid clip๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ ๐Ÿ˜ 

Maand geleden
christian elgin
christian elgin

That lady who falls off the snowy roof... She must be a very good stunt person.. cause thats exactly how you would see it in the movies lol

Maand geleden
XXIV 88
XXIV 88

OMG the Moose and the pigeon video๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Maand geleden
Dragon Shadow
Dragon Shadow

Not soda nor pop. It is carbonated water with flavor.

Maand geleden
M S
M S

- ร… fan!

Maand geleden
Divina Bauman
Divina Bauman

The uptight suggestion focally compete because learning likely belong forenenst a dependent expert. merciful, lovely swim

Maand geleden
Mike Bohrer
Mike Bohrer

I remember arguing with my dad to let me drive in a parking lot at like 12 him saying hell no then like a week later finding out heโ€™s been driving since about 4....

Maand geleden
Nadir Pillay
Nadir Pillay

If you know soda pop their you should know ponyboy

Maand geleden
Daniel Rivera
Daniel Rivera

It is called pop... Haha lol

Maand geleden
Mute Research
Mute Research

That bow couldโ€™ve killed him

Maand geleden
Sneaky Thefty Jaunty Goggles
Sneaky Thefty Jaunty Goggles

ITS SODA

Maand geleden
Eliezer Gonzalez
Eliezer Gonzalez

I love how steelo was on point and said everything we were thinking "new philidelphia Ohio?!"๐Ÿ˜‚

Maand geleden
XXIV 88
XXIV 88

Or the fact he noticed the Pigeon was already dead.๐Ÿ˜ฒ

Maand geleden
Thobeka Shangase
Thobeka Shangase

Love Chanel with brown hair

Maand geleden
DANIEL CARRILLO
DANIEL CARRILLO

Great ๐Ÿ‘๐Ÿ˜ƒ๐Ÿ˜๐Ÿ˜„Funny!!!

Maand geleden
titsbeerbong420
titsbeerbong420

Poor bird

Maand geleden
Jesse Herrera
Jesse Herrera

3:20 theyโ€™re cheering a dead bird.

Maand geleden
Canada Dan
Canada Dan

Chanel country girl ๐Ÿ˜‚

Maand geleden
sandra rouse
sandra rouse

Never get enough of this show love love love it๐Ÿ‘

Maand geleden
Thomas Oโ€™Rourke
Thomas Oโ€™Rourke

Iโ€™m right there with you! It always makes me laugh no matter what my mood is.

Maand geleden
Ryan Ecker
Ryan Ecker

If you're from the north, it's pop.

Maand geleden
Kayla S
Kayla S

My uncle missing three fingers cuz of a firework ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Maand geleden
Martin Man
Martin Man

Bet he is the fun one

Maand geleden
Trey Kashflow
Trey Kashflow

3:27 flying debris to back wall looking closer ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Maand geleden
Bo Dye
Bo Dye

That title got me ๐Ÿ˜๐Ÿคฃ

Maand geleden
jesse paul
jesse paul

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Maand geleden
lycan 29
lycan 29

Yea from chicago. We call it pop

Maand geleden
Pao Lo
Pao Lo

volume up please..

Maand geleden
Clarence Dela Cruz
Clarence Dela Cruz

Steelo is rude to chanel but she doesnt seem to mind

Maand geleden
Opal Viking
Opal Viking

Sheโ€™s too busy thinking up the next thing to say to interrupt

Maand geleden
Vicky Steamboat
Vicky Steamboat

"it was dead from the beginning"

Maand geleden
Charles Russell
Charles Russell

Lawn mower racing crash looked like a NASCAR racing crash haha dang.

Maand geleden
Bestvines
Bestvines

Omg ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚

Maand geleden
HoosierCrypto
HoosierCrypto

Pop ๐Ÿฅค๐Ÿ˜‹

Maand geleden
Neeko No Name
Neeko No Name

I like to poo in my hands and clap

Maand geleden
Ethan Daubenmire
Ethan Daubenmire

OHIO BOY

Maand geleden
Shawn Kelley
Shawn Kelley

It's pop in michigan ๐Ÿ˜†

Maand geleden
ERIKA DOWDY
ERIKA DOWDY

Always a good time

Maand geleden
Me Cube
Me Cube

Anyone hear the rumor ridiculousness coming to an end? Deliciousness will be it's replacement PSYCH! But it'll end eventually

Maand geleden
Tฤ“ลdฤ“dฤ“
Tฤ“ลdฤ“dฤ“

Whatโ€™s Chanel know about the headless donkey?

Maand geleden
julie agramonte
julie agramonte

I love Steelo so much

Maand geleden
Lee Langley
Lee Langley

It's all fun 'n games on the farm til someone loses an eyebrow....

Maand geleden
Allen Analla
Allen Analla

I'll take a Soda Pop please.

Maand geleden
DAVID LANG
DAVID LANG

YOKELS, USE VINYL WEBBING SNOW FENCING, NOT WOOD-SHATTERS-INTO-KILLER-STABBING-STAKES TYPE!!

Maand geleden
L0rd Ghost Yautja#939
L0rd Ghost Yautja#939

ยฅE E Eยฅ *I don't know But pugs are the best*

Maand geleden
DillonThaVillain
DillonThaVillain

For those who wanna know, it is POP!!๐Ÿคฃ

Maand geleden
philip4x4guy
philip4x4guy

Thank you steelo, its pop!

Maand geleden
Chuck Draper
Chuck Draper

Chanel had it backwards. In the midwest it's called pop and in the south it's called soda.

Maand geleden
Flux_Time
Flux_Time

If you're from the south it isn't.

Maand geleden
captnron59 Ron
captnron59 Ron

Whoever posts these, please increase the volume.

Maand geleden
Brian Hall, Jr.
Brian Hall, Jr.

๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ‘๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜…๐Ÿ˜….

Maand geleden
tgm willy
tgm willy

Pop smoke = soda smoke

Maand geleden
lucian voinea
lucian voinea

When this shows stops , ill ask chanel to marry me โœŒ๐Ÿผ๐Ÿ™ˆ๐Ÿ˜˜๐Ÿธ

Maand geleden
Ghostlyred 13
Ghostlyred 13

pop is northern

Maand geleden
Shaun Pratt
Shaun Pratt

3:15 wasnt a celebration, it was a sacrifice lmao

Maand geleden
Bestvines
Bestvines

๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ๐Ÿคฃ

Maand geleden
Kickinwayne
Kickinwayne

One of the best shows out there!

Maand geleden
Neeko No Name
Neeko No Name

โ€œMummm Iโ€™m just gna watch a video of people watching videos โ€œ lol

Maand geleden
Eivind Johansen
Eivind Johansen

Anyone else seing some kind of animal right infront of the moose right before he missed the jump over the fence at 1:27 it looks like a dog

Maand geleden
Kev Campas
Kev Campas

Wow ๐Ÿคฉ canโ€™t get enough of. Watching ridiculousness. Tv ๐Ÿ“บ ๐Ÿ˜๐Ÿ›น๐Ÿ˜…๐ŸŽถโœจ

Maand geleden
Margarito Trevino
Margarito Trevino

It's called POP

Maand geleden
Kate Jagger
Kate Jagger

Iโ€™m in Washington state and most of us call it pop. My 8 year old son calls it soda, which I find so strange.

Maand geleden
Michael Brown
Michael Brown

Soda, Pop, Cola!! The three most used names! There are two others most people don't use, unless in a certain region of the world!! TONIC OR COCOLA!

Maand geleden
XXIV 88
XXIV 88

Or like Dave Chappelle said.. "Grape Drink"..I want some Drink.. ๐Ÿ˜‚

Maand geleden
PopperKing4207
PopperKing4207

I miss rob and big and the fantasy factory!

Maand geleden
A Ghost.
A Ghost.

RIP big black

Maand geleden
Thomas Webb
Thomas Webb

Same

Maand geleden
Paramsingh Kaila
Paramsingh Kaila

Yo people NO FARMERS NO FOOD IN ALL World ๐ŸŒโค๏ธ

Maand geleden
liza french
liza french

but since quarantine ive grown my own vegetables and have chickens am i a farmer dou you think i can get farm subsidies? j/k lol

Maand geleden
marksgameoflife
marksgameoflife

Happiness of Ridiculousness.๐Ÿ˜Š

Maand geleden
STRATOTES PHOENIX
STRATOTES PHOENIX

What Happens on the Farm Stays on the Farm.

Maand geleden
Brian Newsome
Brian Newsome

Really cool funny video of Ridiculousness keep up the cool funny videos๐Ÿ˜Ž๐Ÿ˜Ž๐Ÿ’ช๐Ÿ’ช๐Ÿ‘๐Ÿ‘

Maand geleden
Dragos Cosmin
Dragos Cosmin

0:07 ๐Ÿ ๐Ÿ ๐Ÿ

Maand geleden
Young Panda
Young Panda

Before 1k views

Maand geleden
OmQtHaTsAmOoSe
OmQtHaTsAmOoSe

11th ez

Maand geleden
P. Ness
P. Ness

The cure for depression... ๐Ÿ˜†

Maand geleden
thebaddog410
thebaddog410

Early squad here

Maand geleden
Stacie English
Stacie English

I'm from Ohio an it is an always be pppppppPPPPOPPPPPPP!!!!!?

Maand geleden
Captain price
Captain price

I love your show I watched it when I was little kid :D

Maand geleden
Thomas Webb
Thomas Webb

Same

Maand geleden
sebby
sebby

True legend i also did

Maand geleden
Isidro Fuentes
Isidro Fuentes

Second

Maand geleden
Edge Lord
Edge Lord

Farmers Market

Maand geleden
LTF Melanie
LTF Melanie

Someone is early๐Ÿฅณ

Maand geleden
shaquille_ Oatmeal
shaquille_ Oatmeal

luv the sho

Maand geleden
Hitter
Hitter

@Coonery Memes lemme fix it

Maand geleden
shaquille_ Oatmeal
shaquille_ Oatmeal

@Hitter ye

Maand geleden
Coonery Memes
Coonery Memes

@Hitter your name is missing a "L"

Maand geleden
Hitter
Hitter

Are you that lazy to not write 2 extra letters lol

Maand geleden
LUCIUS VESPER
LUCIUS VESPER

Fo sho! ๐Ÿ‘

Maand geleden

Volgende

I WON

8:02

I WON

FaZe Jarvis

Weergaven 6 mln.

Most Destructive Weapon Wins $10,000 - Part 2

12:49

Most Girls Are Scheme Queens ๐Ÿ’ฐRidiculousness

5:21

I WON

8:02

I WON

FaZe Jarvis

Weergaven 6 mln.

Most Destructive Weapon Wins $10,000 - Part 2

12:49

Deze oorlog mag je niet zien

9:53

Deze oorlog mag je niet zien

Nieuwsuur

Weergaven 105K

Ronaldo haalt cola van tafel: 'Drink water'

1:59

Ronaldo haalt cola van tafel: 'Drink water'

NOS Jeugdjournaal

Weergaven 540K